Skip to main content
HVAD ER KULTURSPOR?

Kulturspor er kreative forløb i Viborg Kommunes daginstitutioner, skoler og SFO’er, som kan indeholde musik, kor, billedkunst, tegning, scenekunst eller fortælling. I Kulturspor kommer en kulturskolelærer (enten en musiker, kunstner, tegner eller dramatiker) fra Kulturskolen Viborg på besøg og laver i samarbejde med en folkeskolelærer eller pædagog et forløb i en børnehavegruppe, klasse eller SFO. Kulturspor koordineres af Kulturskolen Viborg, men de enkelte forløb planlægges og udføres i et samarbejde mellem lærer/pædagog og kulturskolelærer.

Med Kulturspor får alle børn i Viborg Kommune adgang til at deltage aktivt i kreative fællesskaber – fællesskaber, som i sidste ende er med til at skabe trivsel i børnelivet. Derfor skal alle kommunale folkeskoler have Kulturspor fra skoleåret 2024/25. Det blev besluttet 8. december 2021 på et fællesmøde mellem Viborg Kommunes Børn- & Ungeudvalg og Kultur- & Fritidsudvalg. Her blev det også besluttet, at Kulturspor skal:

  1. sikre, at alle børn og unge aktivt i deres skole møder et varieret udbud af kunstneriske udtryk og får mulighed for selv at udtrykke sig herigennem.
  2. styrke samarbejdet og relationerne mellem de deltagende institutioner, så der skabes varige og bæredygtige samarbejder.
  3. skabe en model for tværfaglig kvalificering af involverede kulturskolelærere samt folkeskolelærere, pædagoger og elever til at indgå som ligeværdige samskabende parter.

KULTURSPOR I

SKOLE OG SFO

I skole og SFO planlægges de enkelte Kulturspor i et samarbejde mellem skolens lærer eller pædagog og kulturskolelæreren. På den måde sikres det høje pædagogiske og kunstneriske niveau. Forløbene her kan indeholde musik, skolekor, billedkunst, tegning eller scenekunst.

Kulturspor er meget forskellige og tilpasses så vidt muligt til dertenkelte sted og de medarbejdere, som er involverede i projektet. Det betyder, at et forløb kan spænde fra en enkelt projektuge med teater over 6 ugers forløb i billedkunst til hele klarinetklasser eller kor, som undervises ugentligt i et helt skoleår. Herunder kan du se et par eksempler på Kulturspor i folkeskolen. 

KULTURSPOR I

DAGINSTITUTIONER

Kulturspor i en daginstitution kan indeholde musik, scenekunst, billedkunst eller fortælling. Formålet er, at alle 3-5-årige børn i kommunen stifter bekendtskab med forskellige former for kultur, fordi det giver et rigere børneliv og åbner børns øjne for forskellige udtryksformer.

Børnehuset har en musiker, dramatiker eller kunstner fra Kulturskolen eller en børnekulturformidler fra Viborg Bibliotekerne til rådighed i sammenlagt 12 timer. Hvordan den tid bruges, aftales i samarbejde med børnehusets leder og pædagoger. Det betyder, at én institution kan have et forløb med musikalsk leg på 30 minutter ad gangen, mens man et andet sted kan have et forløb i billedkunst på 8x90 minutter. Mulighederne er rigtigt mange. Herunder kan du se et par eksempler på forløb i børnehaver.

POLITISK

OPBAKNING TIL BØRNEKULTUREN
Kulturspor blev til i 2021 som et projekt i samarbejde mellem Viborg og Skive Kommune, da vi søgte og fik 2,25 mio. kr. fra Kulturministeriets pulje 'Grib Engagementet'. Allerede i efteråret 2021 blev de første Kulturspor søsat på ni folkeskoler i Viborg Kommune. Dengang udtalte viceborgmester Mads Panny i en artikel i fagbladet Musikskolen: "Byrådet bakker 100 procent op, fordi vi vil lave Danmarks bedste åbne skole, og her er musik og kunst vigtige elementer".
D. 8. december 2021 tog Viborg Kommunes Kultur & Fritidsudvalg samt Børn & Ungeudvalg beslutningen om at gøre Kulturspor til en permanent del af undervisningen i kommunens folkeskoler. Det er den beslutning, som betyder, at alle børn i Viborg Kommune kommer til at møde Kulturspor mindst én gang i løbet af deres skoletid. Du kan se artikler om Kulturspor ved at klikke herunder:
HVEM KAN DU MØDE I KULTURSPOR?

Kulturspor planlægges og koordineres på Kulturskolen Viborg, og som pædagog eller lærer vil du sikkert støde på én af de administrative medarbejdere. Men allervigtigst er selvfølgelig lærerne, som du også kan få et overblik over her.