Skip to main content

Kristina Høier Kristiansen

Jeg er uddannet som keramisk formgiver på Designskolen i Kolding. Her lærte jeg de grundlæggende billedkunstneriske teknikker samt det keramiske håndværk, og dykkede ned i proces/design tænkning.

Sidenhen har jeg taget en diplom i Kunst og kulturformidling til børn og unge.

Jeg har gennem en årrække undervist og formidlet i de billedkunstneriske fag og finder det vigtigt at børn og unge får mulighed for at stifte bekendtskab med disse, fordybe sig og derigennem tilegne sig givtige erfaringer. 

At bevæge sig ind i det kreative rum, sammen undersøge, forundres og have fokus på den skabende proces, er her jeg ser mig selv som underviser.

Mine største interesseområder er inde for tegning, maleri, skulptur, arkitektur og keramik.

I min undervisning bliver eleverne præsenteret for en række teknikker og tilgange med udgangspunkt i elevernes niveau. Vi undersøger og leger med materialer, og vi vil sammen være nysgerrige på de mange muligheder, der opstår undervejs.

Kristina Høier Kristiansen

Email : krikr@viborg.dk

Telefon : 29287229

Underviser i:
Billedkunst & Design, BGK, Projektmedarbejder, Kulturspor