Skip to main content

Caroline Juul Henriques-Nielsen

Jeg er uddannet fra The Animation Workshop (VIA University College) med en professionsbachelor i karakteranimation. Siden har jeg taget en kandidat i digitalt oplevelsesdesign fra Aalborg Universitet. Til dagligt arbejder jeg med animation.

Jeg er rundet af mange timers arbejde med klassisk tegning og er optaget af tegning, som en metode til at registrere og gengive, det som omgiver os. 

Fokus i min undervisning er at eleverne opbygger en solid evne til at tegne det de ser. Eleverne bliver øvet i at anvende klassiske tegneteknikker og styrket i deres evne til at bruge tegning som en kommunikations og udtryksform.

Caroline Juul Henriques-Nielsen

Email : cahn@ksviborg.dk

Telefon : 61288575

Underviser i:
Billedkunst & Design, BGK, Kulturspor