Skip to main content

Priser og betingelser

Her kan du se priser og betingelser for undervisning i musik i sæson 2024/25. Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte os.

Du finder vores åbningstider og kontaktinformationer her!

Gå direkte til priser for musik her!

 

Betingelser

Betaling

Indbetalingsoplysninger udsendes digitalt af Viborg Kommune til Digital Post/E-boks. Sidste rettidige betalingsdato er påtrykt de enkelte indbetalingsoplysninger. Det er muligt at tilmelde betalingsservice.

Betaling efter sidste rettidige betalingsdato medfører krav om indbetaling af morarenter efter gældende lovgivning. Ved udsendelse af rykkerskrivelse påløber der et gebyr på 250 kr.

Alle som er tilmeldt solo instrumental eller solo sang undervisning, kan deltage i kulturskolens orkestre, sammenspil og kor med 50% rabat.

Harmoniorkester og Los Marimbas kræver medlemskab af FDF.

 

Fotografering og video

Kulturskolen ønsker at have mulighed for at vise foto og video taget i undervisningssituationer, koncerter, arrangementer, forestillinger mv. til kulturskolen’s markedsføring, brochurer, pressemeddelelser, plakater, hjemmesider, sociale medier og andre kommunikationsplatforme.

Ved tilmelding til Kulturskolen Viborg giver jeg tilladelse til, at Kulturskolen Viborg kan tage situationsbilleder samt video, af mit barn/mig selv, som elev på kulturskolen.

 

Instrumenter

Alle elever bør selv eje deres instrument. Da dette kan være en stor investering har kulturskolen visse instrumenter til udlån, bl.a. obo, fagot, klarinet, saxofon, cello, kontrabas, violin, tværfløjte, trompet, barytonhorn, kornet, harmonika.

Du/dine forældre har det fulde ansvar for instrumentet, herunder almindelig vedligeholdelse og erstatningsansvar i tilfælde af bortkomst, tyveri, beskadigelse m.v. af enhver art. Evt. beskadigelse eller andet skal straks meddeles til kulturskolen. Man bør straks kontrollere om instrumentet er omfattet af evt. indboforsikring, da dette ikke altid er tilfældet.

Til at dække kulturskolens almindelige omkostninger i forbindelse med udleje, betales et gebyr på 800 kr. pr. skoleår fordelt på to rater. Een efterår og een forår.

Almindeligvis kan instrumentet lejes et helt skoleår ad gangen og ved udgangen af hvert skoleår skal instrumentet leveres tilbage til Kulturskolen. Lånet kan løbende fornyes hvis dette ønskes. Hvis man stopper som elev på kulturskolen skal instrumentet afleveres i den stand det oprindelig er modtaget i.

Vi anbefaler også, at man altid kontakter de enkelte faglærere, inden man køber et instrument.

 

Kørsel

Med tilmeldingen giver jeg samtidig tilladelse til at mit barn må transporteres i lærernes og forældrenes biler i forbindelse med koncerter og andre kulturskoleaktiviteter.

 

Noder og undervisningsmateriale

Noder og andet undervisningsmateriale til elevens eget brug er ikke inkluderet i ovennævnte priser. Du må regne med udgifter i løbet af året til undervisningsmateriale m.v. herunder afgifter på ophavsret ved noder, der distribueres på internettet.

 

Søskenderabat & flerfagsrabat

Søskenderabat & flerfagsrabat gælder kun for elever under 25 år. Der ydes 10% rabat på billigste fag, hvis to eller flere elever fra samme husstand er elever på musik (værge/betaler skal være samme person for alle elever og rabatten gælder fra barn to og fremad).

Rabat efter samme regler ydes også, hvis man er elev på flere instrumenter. (søskende og flerfagsrabat kan ikke kombineres)

Rabatten ydes kun på solo-instrumentalundervisning eller solo-sangundervisning. Der ydes ikke rabat på 10-turs klippekort.

Der ydes ikke rabat til søskende til elever som går på talentlinjen.

 

Aflysning og tilbagebetaling af undervisning

Aflysninger, som kulturskolen ikke er ansvarlig for, tilbagebetales eller erstattes ikke.

Undervisning, som aflyses på grund af lærerfravær, vil så vidt muligt blive erstattet og efterlæst på andet tidspunkt, eller der vil ske en tilbagebetaling. Tilbagebetaling finder sted, hvis eleven har haft færre end 33 lektioner ud af de planlagte 36/34 lektioner - det vil sige der tilbagebetales fra den fjerde aflyste undervisningsgang. For hold med kortere sæson vil der ske tilbagebetaling, hvis der er flere end 2 aflysninger, hvorefter tredje og følgende aflyste lektioner vil blive erstattet. Undervisning som aflyses af eleven erstattes ikke.

I løbet af undervisningsåret kan sammenspil, fællestime, projekter, studieture, forestillinger, ferniseringer, elevkoncerter og lignende indgå som undervisning og træde i stedet for ordinær undervisning. Der er således ikke tale om aflysning af undervisning.

Tilbagebetaling finder sted ved undervisningsårets slutning og beløb på under 100 kr. tilbagebetales ikke.

Særligt omkring klippekort (10 klip) gælder, at ved elevfravær erstattes undervisningen ikke. Ved lærerfravær, incl. sygdom, erstattes undervisningen efter aftale med den pågældende lærer. 

 

Udmeldelse fra Kulturskolen, musik

Som udgangspunkt er tilmelding bindende og gældende for hele sæsonen. Det er dog muligt at udmelde sig fra helårlige undervisningsforløb fra og med uge 7, 2025. Besked herom skal gives skriftligt til kulturskolens kontor på kulturskolen@viborg.dk inden 31. december 2024, hvorefter undervisningen ophører ved udgangen af uge 6, 2025.

Betaling ophører efter 3. rate. Det er ikke muligt at udmelde sig på andre tider af året.

For nye elever gælder, at de har prøvetid i begyndelsen af undervisningsåret. Besked om udmeldelse af nye elever skal finde sted senest inden den femte undervisningsgang og gives skriftligt til kulturskolen@viborg.dk. Ved en sådan udmeldelse vil den første rate for soloelever samt første rate for kor og orkestre skulle betales.

Udmeldelse kan til enhver tid kun ske skriftligt til kulturskolen@viborg.dk og man betragtes først som udmeldt når udmeldelsen er bekræftet fra kulturskolen.

 

Priser

Musikelever til og med 24 år - sæson 2024/25

Soloundervisning 20 min. 4195 kr.

Kun for elever til og med 6. klasse. 36 undervisningsgange à 20 min. Prisen betales i 5 rater. 

Soloundervisning 25 min. 5195 kr.

36 undervisningsgange à 25 min. Prisen betales i 5 rater.

Soloundervisning 30 min. 6195 kr.

36 undervisningsgange à 30 min. Prisen betales i 5 rater. 

Soloundervisning 45 min. 8895 kr.

Kun efter aftale. 36 undervisningsgange à 45 min. Prisen betales i 5 rater. 

Børne- og ungdomskor 1495 kr.

34 undervisningsgange à 60 min. Prisen betales i 2 rater.

Mini, Midi og Maxi spil op 1795 kr.

30 undervisningsgange à 45 min. Prisen betales i 2 rater. 

Karrusel 2995 kr.

Inkl. instrumentleje. 34 undervisningsgange à 60 min. Prisen betales i 5 rater.

Musik eXtra 6895 kr.

34 gange hørelære + 34 gange solo à 45 min. Prisen betales i 5 rater. 

Hørelære 995 kr.

9 undervisningsgange af 45 min. Prisen betales i 1 rate. 

Lydteknik og produktion 995 kr.

4 undervisningsgange à 120 min. Prisen betales i 1 rate. 

Klippekort - 10 gange 1595 kr.

10 undervisningsgange à 25 min. Prisen betales i 1 rate. 

Hold til og med 5. klasse 1900 kr.

30 undervisningsgange à 45 min. ved mere end 2 på holdet. Prisen betales i 5 rater.

30 undervisningsgange à 30 min. ved mindre end 3 på holdet. Prisen betales i 5 rater.

(Instrumentleje for stryger- eller blæserinstrument er inkluderet i beløbet)

Holdundervisning Sangskrivning 2495 kr.

34 undervisningsgange à 60 min. ved mere end 2 på holdet. Prisen betales i 5 rater.

34 undervisningsgange à 40 min. ved mindre end 3 på holdet. Prisen betales i 5 rater.

Musikelever fra og med 25 år - sæson 2024/25

Soloundervisning 25 min. 6995 kr.

36 undervisningsgange à 25 min. Prisen betales i 5 rater.

Soloundervisning 30 min. 7995 kr.

36 undervisningsgange à 30 min. Prisen betales i 5 rater. 

Kor og orkestre 2295 kr.

30-34 undervisningsgange à 120-135 min. Prisen betales i 2 rater. 

Spillemandsorkester 2295 kr.

34 udervisningsgange à 120 min. Prisen betales i 2 rater. 

Klarinetsammenspil 895 kr.

34 undervisningsgange à 45 min. Prisen betales i 2 rater.

Klippekort - 10 gange 2350 kr

10 undervisningsgange à 25 min. Prisen betales i 1 rate.