Skip to main content

Priser og betingelser

Her kan du se priser og betingelser for undervisning i billedkunst og design i sæson 2024/25. Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte os.

Du finder vores åbningstider og kontaktinformationer her!

Gå direkte til priser for billedkunst & design her!

 

Betingelser

Betaling

Indbetalingsoplysninger udsendes digitalt af Viborg Kommune til Digital Post/E-boks. Sidste rettidige betalingsdato er påtrykt de enkelte indbetalingsoplysninger. Det er muligt at tilmelde betalingsservice.

Betaling efter sidste rettidige betalingsdato medfører krav om indbetaling af morarenter efter gældende lovgivning. Ved udsendelse af rykkerskrivelse påløber der et gebyr på 250 kr.

Foto og video

Kulturskolen ønsker at have mulighed for at vise foto og video taget i undervisningssituationer, koncerter, arrangementer, forestillinger mv. til kulturskolen’s markedsføring, brochurer, pressemeddelelser, plakater, hjemmesider, sociale medier og andre kommunikationsplatforme.

Ved tilmelding til Kulturskolen Viborg giver jeg tilladelse til, at Kulturskolen Viborg kan tage situationsbilleder samt video, af mit barn/mig selv, som elev på kulturskolen.

Kørsel

Med tilmeldingen giver jeg samtidig tilladelse til at mit barn må transporteres i lærernes og forældrenes biler i forbindelse med koncerter og andre kulturskoleaktiviteter.

Aflysning af undervisning

Aflysninger, som kulturskolen ikke er ansvarlig for, tilbagebetales eller erstattes ikke.

Ved lærerfravær gives afbud til eleverne via SMS. Undervisning, der aflyses på grund af lærerfravær, forsøges erstattet i løbet af sæsonen.

I løbet af undervisningsåret kan sammenspil, fællestime, projekter, studieture, forestillinger, ferniseringer, elevkoncerter og lignende indgå som undervisning og træde i stedet for ordinær undervisning. Der er således ikke tale om aflysning af undervisning.

Udmeldelse fra billedkunst eller design på Kulturskolen

Som udgangspunkt er tilmelding bindende og gældende for hele sæsonen. Det er dog muligt at udmelde sig ved årsskifte. Besked herom skal gives skriftligt til kulturskolens kontor på kulturskolen@viborg.dk inden 30. november 2024, hvorefter undervisningen ophører pr.1. januar 2025.

Betaling ophører efter 2. rate. Det er ikke muligt at udmelde sig på andre tider af året.

For nye elever gælder, at de har prøvetid i begyndelsen af undervisningsåret.

Dersom en ny elev ikke ønsker at fortsætte, skal besked om udmeldelse finde sted inden femte undervisningsgang og gives skriftligt til kulturskolen@viborg.dk. Ved en sådan udmeldelse skal alene første rate betales. 

Udmeldelse kan til enhver tid kun ske skriftligt til kulturskolen@viborg.dk.Man betragtes først som udmeldt når udmeldelsen er bekræftet fra kulturskolen.

Priser

 

Billedkunst & Design 2024/25

Børnehold 2495 kr.

26 undervisningsgange à 120 min. Prisen betales i 4 rater.

Tekstil & Design 2595 kr.

32 undervisningsgange à 150 min. Prisen betales i 4 rater.

Billedkunst eXtra 3995 kr.

34 undervisningsgange à 180 min. Prisen betales i 5 rater.

Voksenhold 3995 kr.

26 undervisningsgange à 120 min. Prisen betales i 4 rater.