Skip to main content

Ferie- og undervisningsplan

På Kulturskolen følger vi som udgangspunkt skolernes ferieplan. Det vil sige, at vi holder lukket, når folkeskolerne er lukket. 

SpeedAdmin kan du finde dit skema, og her kan du også se aktuelle ferieplaner og eventuelle aflysninger. 

Det er forskelligt fra fag til fag, hvornår undervisningen starter efter sommerferien.

Undervisningsstart i sæson 2023/24

ArtGK samt musikXtra/blledkunstXtra: Uge 34

Musik, soloundervisning: Uge 34

Scenekunst: Uge 34

Musik holdundervisning: Uge 35

Tekstil & Design: Uge 35

Billedkunst: Uge 36