Skip to main content

Ferie- og undervisningsplan

På Kulturskolen følger vi som udgangspunkt skolernes ferieplan. Det vil sige, at vi holder lukket, når folkeskolerne er lukket. 

SpeedAdmin kan du finde dit skema, og her kan du også se aktuelle ferieplaner og eventuelle aflysninger. 

Det er forskelligt fra fag til fag, hvornår undervisningen starter efter sommerferien.

Undervisningsstart i august

Musik, solo: Fredag, uge 32

Scenekunst: Uge 33

ArtGK samt musikXtra/blledkunstXtra Uge 33

Musik holdundervisning: Uge 34

Tekstil & Design: Uge 34

Billedkunst: Uge 35