Skip to main content

Torben Laier

Jeg underviser en eftermiddag om ugen i klaver/keyboard og sammenspil på samt i en årrække undervist i slagtøj, klaver og sammenspil. 
Jeg er også udøvende musiker inden for rytmisk musik og ansat som organist ved to kirker.

Jeg har haft den fornøjelse at undervise i folkeskole, fritidsklub, ungdomsskole, efterskole, højskole, aftenskole, musikskoler og inden for børne og unge-psykiatrien. Desuden har jeg undervist i musik på en specialskole for børn og unge i otte år. Jeg har været nødsaget til, at skære min undervisning ned til en dag om ugen, i det jeg er daglig leder af Ungdomshuset i Skive - kaldet ”Drivhuset”.

På Kulturskolen Viborg har jeg også den funktion, at jeg er ”klub-far” for vores lille spillested, som hedder ”Klub 0.12”. Et herligt sted, som fungerer som et hygge/pause-rum, samt koncertsted/workshop for eleverne. Det også her, alle vores Art-GK-elever trænes i selv at lave koncerter og arrangementer.

I min undervisning har nøgleordet altid været ”kom som du er”. Dermed skabe et ligeværdigt samvær med eleven, hvor eleven føler sig mødt og forstået. Altid med udgangspunkt i at skabe ”hele mennesker” med et livslangt forhold til musik og musikudøvelse.

Med andre ord: Velkommen til..godt og se dig!😊 
Torben Laier

Email : TKLA@skivekommune.dk

Telefon : 24637653

Underviser i:
Musik, Klaver, Keyboard, Klubfar i Klub 0.12