Skip to main content

Pavlina Salehi

Jeg er uddannet Almen Musiklærerpædagog med hovedfagene: korledelse, accordeon, ensembleledelse, elementær musikopdragelse og hørelærepædagog fra det Jyske Musikkonservatoriums i 2003 og 2006, og har desuden efteruddannelser fra Syddansk Musikkonservatorium og rytmisk korledelse fra RAMA Vocal Center.

Jeg har været korleder for Sangskolen på Mors og de rytmiske blandet kor Snoghøjkoret, Viborg koret, Pop up koret og Sing4fun. Jeg er nuværende dirigent for børnekoret The Girls, ungdomskoret Must Sing og koret Voxbox.

Vi arbejder med teknik, teori, viden om instrumentet, samt at bruge flow, indtryk og indlevelse. Nøgleordene i min undervisning er inspiration, glæde og passion.

Pavlina Salehi

Email : pavlinasa@yahoo.com

Telefon : 50412008

Underviser i:
Musik, Børnehold, Accordeon, Kor, Hørelære, MGK ledelse