Skip to main content

Lone Brix Hessellund

Jeg er uddannet musikpædagog fra Nordjysk Musikkonservatorium i klassisk klaver og med rytmisk klaver som tilvalgsfag. Derudover har jeg en master i kreativ formidling, er fast medlem af Trio Solis og organistvikar.

Jeg har i min undervisning fokus på teknisk bevågenhed, musikkens væsen og sprog.

Eleven vil med mesterlære-undervisningen få en helt særlig opmærksomhed på egen musikalsk udvikling. Kunstarten kræver daglig fokus minimum 10 minutter. Foruden selve musikken arbejdes der især med finmotorikken. Mit mål er så vidt muligt at få en ”robust” klaverelev som har været omkring de fleste musikalske stilarter. Dertil hører samspillet med andre elever og disciplinen ”at spille for andre” og lade musikken leve i mødet med fremmede ører.

Udfordringen for den enkelte elev vil blive den daglige tid/pause ved instrumentet og dette kræver meget ofte opbakning fra familien. Lykkes dette vil musikken spille i det lille hjem til glæde for alle og eleven har fået en gave som aldrig glemmes.
Lone Brix Hessellund

Telefon : Hidden

Underviser i:
Musik, Klaver