Skip to the content

Mikkel Lynggaard

Jeger uddannet klassisk guitarist fra solistklassen på Det JyskeMusikkonservatorium, Aarhus, og ConservatorioSuperior de Música Manuel Castillo, Sevilla.

Igennemmit studium har jeg altid haft fokus på guitarpædagogik, og har bredundervisningserfaring på forskellige niveauer.
Denklassiske guitar er et instrument med utallige muligheder. Vi skal lege medguitaren og musikkenfor på den måde at lære vores instrument bedre at kende, samt styrke voresforståelse for musik,teknik og teori.

Jegprioriterer spilleglæde meget højt, og jeg mener at eleven til enhver tidskal have en så godoplevelse som muligt - derfor vil undervisningen altid være tilpasset denenkelte elev.

Musikkenbetyder alt for mig, og jeg håber på at kunne dele bare en lille smule af denentusiasme med mine elever. 

Vedsiden af mit virke som underviser er jeg meget aktiv som både solist ogkammermusiker og har i begge sammenhænge vundet adskillige 1.priser ikonkurrencer.