Skip to the content

Teori og Hørelære

Hørelære er læren om musikkens færdselsregler og byggeklodser, dvs. nodelære, rytmer og teori. Det er et fag, som alle musikere har brug for, og ikke mindst gymnasieelever med musik på højniveau og elever, der søger optagelse på MGK gør brug af musikskolens tilbud om hørelæreundervisning.

Hørelære - MGK forberedende

Dette hørelære hold er for elever som vil søge ind på MGK kurset på et tidspunkt.

Hørelære er læren om musikkens færdselsregler og byggeklodser, dvs. nodelære, rytmer, teori etc.
Det er et fag, som alle…

Læs mere