Skip to the content

Teori og Hørelære

Hørelære - MGK forberedende

Dette hørelære hold er for elever som vil søge ind på MGK kurset på et tidspunkt.

Hørelære er læren om musikkens færdselsregler og byggeklodser, dvs. nodelære, rytmer, teori etc.
Det er et fag, som alle…

Læs mere