Skip to the content

Skrivekunst, dansk - solo (60 min)

Soloundervisning tilpasses dine individuelle ønsker. Her får du din egen skrivecoach, der hjælper med alt omkring dine tekster. Soloundervisning tilbydes alle over 10 år.

Undervisningen kan supplere hold undervisning og har fokus på at gøre dine tekster bedre. Du får lejlighed til at begynde på at skrive din digtsamling eller roman, at komme videre med et igangværende projekt eller færdiggøre dit skriveprojekt.

Forløbet fokusere på at udvikle din generelle kreativitet med ord. Med udgangspunkt i forskellige skriveøvelser og tekster, får du inspiration og redskaber til at skabe bedre tekster.

Der kræves ingen tidligere skriveerfaring.

Antal undervisningsgange aftales individuelt og løbende.


Tilmeld