Skip to the content

Priser sæson 2021/22

Priser for elever under 25 år - musik

Sæson 2021/22

 

Lektionslængde:

Antal uger:

Pris for hele sæsonen inkl. gebyr:

Soloundervisning

25 min.

36

4975 kr. fordelt på 5 rater

Soloundervisning

30 min.

36

5975 kr. fordelt på 5 rater

Soloundervisning

45 min. (kun efter aftale)

36

8525 kr. fordelt på 5 rater

Soloundervisning, for elever til og med 6. klasse

20 min.

36

3975 kr. fordelt på 5 rater

Holdundervisning 2 personer. Nybegynder til og med 6. klasse. 

30 min. 

36 

3475 kr. fordelt på 5 rater pr. person.

Børne og ungdomskor

60 min.

Individuelt

1425 kr. fordelt på 2 rater

Spil-op Mini, Midi, Maxi

45 min 

30

1725 kr. fordelt på 2 rater

Karrusel 8-9 år inkl. instrumentleje

60 min.

34

3525 kr. fordelt på 5 rater

Talent (45 min. solo, hørelære og kor)

45 min.

36 (solo)

34 (hold)

6700 kr. fordelt på 5 rater

Hørelære efterår inkl. undervisningsbog

45 min. 

9

925 kr. fordelt på 1 rate 

MGK forberedende hørelære inkl. undervisningsbog

45 min.

9

925 kr. fordelt på 1 rate

Hørelære forår inkl. undervisningsbog

45 min.

9

925 kr. fordelt på 1 rate

Produktion og lydproduktion

2 timer

4

950 kr. fordelt på 1 rate

Concert Band/Bigband

120-135 min.

34

2125 kr. fordelt på 2 rater

Klippekort sang 10 gange fra 14 år

25 min.

10 

1525 kr. fordelt på 1 rate

 

Priser for elever fra og med 25 år - musik

Sæson 2021/22

 

Lektionslængde:

Antal uger:

Pris for hele sæsonen inkl. gebyr:

Soloundervisning

25 min.

36

6625 kr. fordelt på 5 rater

Soloundervisning

30 min.

36

7475 kr. fordelt på 5 rater

Kor og orkestre

120-135 min.

30-34

2125 kr. fordelt på 2 rater

Spillemandsorkester

120 min.

34

2125 kr. fordelt på 2 rater

Klippekort sang 10 gange

25 min.

10

2025 kr. fordelt på 1 rate

Klarinetsammenspil

45 min.

34

800 kr. fordelt på 2 rater

 

Betaling

Den samlede pris indeholder et administrationsgebyr på 175 kr. pr. fag. Dette gebyr opkræves altid ved den 1. rate. Gebyret opkræves for hvert tilmeldt fag.

Alle som er tilmeldt solo instrumental eller solo sang undervisning, kan deltage i kulturskolens orkestre, sammenspil og kor med 50% rabat.

Harmoniorkester og Los Marimbas kræver medlemskab af FDF.

Indbetalingsoplysninger udsendes digitalt af Viborg Kommune til e-boks. Sidste rettidige betalingsdato er påtrykt de enkelte indbetalingsoplysninger.

Betaling efter sidste rettidige betalingsdato medfører krav om indbetaling af morarenter efter gældende lovgivning. Ved udsendelse af rykkerskrivelse påløber der et gebyr på 250 kr.

Fotografering og video

Kulturskolen ønsker at have mulighed for at vise foto og video taget i undervisningssituationer, koncerter, arrangementer, forestillinger mv. til kulturskolen’s markedsføring, brochurer, pressemeddelelser, plakater, hjemmesider, sociale medier og andre kommunikationsplatforme.

Ved tilmelding til Kulturskolen Viborg giver jeg tilladelse til, at Kulturskolen Viborg kan tage situationsbilleder samt video, af mit barn/mig selv, som elev på kulturskolen.

Instrumenter

Alle elever bør selv eje deres instrument. Da dette kan være en stor investering har kulturskolen visse instrumenter til udlån, bl.a. obo, fagot, klarinet, saxofon, cello, kontrabas, violin, tværfløjte, trompet, barytonhorn, kornet, harmonika.

Du/dine forældre har det fulde ansvar for instrumentet, herunder almindelig vedligeholdelse og erstatningsansvar i tilfælde af bortkomst, tyveri, beskadigelse m.v. af enhver art. Evt. beskadigelse eller andet skal straks meddeles til kulturskolen. Man bør straks kontrollere om instrumentet er omfattet af evt. indboforsikring, da dette ikke altid er tilfældet.

Til at dække kulturskolens almindelige omkostninger i forbindelse med udleje, betales et gebyr på 800 kr. pr. skoleår fordelt på to rater. Een efterår og een forår.

Almindeligvis kan instrumentet lejes et helt skoleår ad gangen og ved udgangen af hvert skoleår skal instrumentet leveres tilbage til Kulturskolen. Lånet kan løbende fornyes hvis dette ønskes. Hvis man stopper som elev på kulturskolen skal instrumentet afleveres i den stand det oprindelig er modtaget i.

Vi anbefaler også, at man altid kontakter de enkelte faglærere, inden man køber et instrument.

Kørsel

Med tilmeldingen giver jeg samtidig tilladelse til at mit barn må transporteres i lærernes og forældrenes biler i forbindelse med koncerter og andre kulturskoleaktiviteter.

Noder og undervisningsmateriale

Noder og andet undervisningsmateriale til elevens eget brug er ikke inkluderet i ovennævnte priser. Du må regne med udgifter i løbet af året til undervisningsmateriale m.v. herunder afgifter på ophavsret ved noder, der distribueres på internettet.

Søskenderabat & flerfagsrabat – gælder kun for elever under 25 år

Der ydes 10% rabat på billigste fag, hvis to eller flere elever fra samme husstand er elever på musik (værge/betaler skal være samme person for alle elever og rabatten gælder fra barn to og fremad).

Rabat efter samme regler ydes også, hvis man er elev på flere instrumenter. (søskende og flerfagsrabat kan ikke kombineres)

Rabatten ydes kun på instrumental- eller sangundervisning. Der ydes ikke rabat til søskende til elever som går på talentlinjen.

Aflysning og tilbagebetaling af undervisning

Aflysninger, som kulturskolen ikke er ansvarlig for, tilbagebetales eller erstattes ikke.

Undervisning, som aflyses på grund af lærerfravær, vil så vidt muligt blive erstattet og efterlæst på andet tidspunkt, eller der vil ske en tilbagebetaling. Tilbagebetaling finder sted, hvis eleven har haft færre end 33 lektioner ud af de planlagte 36 lektioner - det vil sige der tilbagebetales fra den femte aflyste undervisningsgang. For hold med kortere sæson vil der ske tilbagebetaling, hvis der er flere end 2 aflysninger, hvorefter tredje og følgende aflyste lektioner vil blive erstattet. Undervisning som aflyses af eleven erstattes ikke.

I løbet af undervisningsåret kan sammenspil, fællestime, projekter, studieture, forestillinger, ferniseringer, elevkoncerter og lignende indgå som undervisning og træde i stedet for ordinær undervisning. Der er således ikke tale om aflysning af undervisning.

Tilbagebetaling finder sted ved undervisningsårets slutning og beløb på under 100 kr. tilbagebetales ikke.

Udmeldelse fra Kulturskolen, musik

Som udgangspunkt er tilmelding bindende og gældende for hele sæsonen. Det er dog muligt at udmelde sig fra helårlige undervisningsforløb fra og med uge 7, 2022. Besked herom skal gives skriftligt til kulturskolens kontor på kulturskolen@viborg.dk inden 31. december 2021, hvorefter undervisningen ophører ved udgangen af uge 6, 2022.

Betaling ophører efter 3. rate. Det er ikke muligt at udmelde sig på andre tider af året.

For nye elever gælder, at de har prøvetid i begyndelsen af undervisningsåret. Besked om udmeldelse af nye elever skal finde sted senest inden den femte undervisningsgang og gives skriftligt til kulturskolen@viborg.dk. Ved en sådan udmeldelse vil de første to rater for soloelever henholdsvis den første rate for kor og orkestre skulle betales.

Ved framelding efter at undervisningstidspunkt er udsendt og inden undervisningen er påbegyndt opkræves administrationsgebyr på 175 kr.

Udmeldelse kan til enhver tid kun ske skriftligt til kulturskolen@viborg.dk og man betragtes først som udmeldt når udmeldelsen er bekræftet fra kulturskolen.