Skip to main content

Priser og betingelser

Her kan du se priser og betingelser for undervisning i billedkunst og design i sæson 2022/23. Det er en rigtig god idé at læse vores betingelser, når du melder dig ind. Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte os.

Du finder vores åbningstider og kontaktinformationer her!

Gå direkte til priser for billedkunst & design her!

 

Betingelser

Betaling

Den samlede pris indeholder et administrationsgebyr på 175 kr. pr. fag. Dette gebyr opkræves altid ved den 1. rate. Gebyret opkræves for hvert tilmeldt fag.

Indbetalingsoplysninger udsendes digitalt af Viborg Kommune til e-boks. Sidste rettidige betalingsdato er påtrykt de enkelte indbetalingsoplysninger.

Betaling efter sidste rettidige betalingsdato medfører krav om indbetaling af morarenter efter gældende lovgivning. Ved udsendelse af rykkerskrivelse påløber der et gebyr på 250 kr.

Foto og video

Kulturskolen ønsker at have mulighed for at vise foto og video taget i undervisningssituationer, koncerter, arrangementer, forestillinger mv. til kulturskolen’s markedsføring, brochurer, pressemeddelelser, plakater, hjemmesider, sociale medier og andre kommunikationsplatforme.

Ved tilmelding til Kulturskolen Viborg giver jeg tilladelse til, at Kulturskolen Viborg kan tage situationsbilleder samt video, af mit barn/mig selv, som elev på kulturskolen.

Kørsel

Med tilmeldingen giver jeg samtidig tilladelse til at mit barn må transporteres i lærernes og forældrenes biler i forbindelse med koncerter og andre kulturskoleaktiviteter.

Aflysning af undervisning

Aflysninger, som kulturskolen ikke er ansvarlig for, tilbagebetales eller erstattes ikke.

Ved lærerfravær gives afbud til eleverne via SMS. Undervisning, der aflyses på grund af lærerfravær, forsøges erstattet i løbet af sæsonen.

I løbet af undervisningsåret kan sammenspil, fællestime, projekter, studieture, forestillinger, ferniseringer, elevkoncerter og lignende indgå som undervisning og træde i stedet for ordinær undervisning. Der er således ikke tale om aflysning af undervisning.

Udmeldelse fra billedkunst eller design på Kulturskolen

Som udgangspunkt er tilmelding bindende og gældende for hele sæsonen. Det er dog muligt at udmelde sig ved årsskifte. Besked herom skal gives skriftligt til kulturskolens kontor på kulturskolen@viborg.dk inden 30. november 2022, hvorefter undervisningen ophører pr.1. januar 2023.

Betaling ophører efter 2. rate. Det er ikke muligt at udmelde sig på andre tider af året.

For nye elever gælder, at de har prøvetid i begyndelsen af undervisningsåret. Dersom en ny elev ikke ønsker at fortsætte, skal besked om udmeldelse finde sted inden fjerde undervisningsgang og gives skriftligt til kulturskolen@viborg.dk. Ved en sådan udmeldelse skal alene første rate betales. 

Ved framelding efter at undervisningstidspunkt er udsendt og inden undervisningen er påbegyndt opkræves administrationsgebyr på 175 kr.

Udmeldelse kan til enhver tid kun ske skriftligt til kulturskolen@viborg.dk og man betragtes først som udmeldt når udmeldelsen er bekræftet fra kulturskolen.

Priser

 

Billedkunst & Design 2022/23

Børnehold 1825 kr. + materiale 340 kr.

26 undervisningsgange à 120 min. Prisen betales i 4 rater.

Tekstil & Design 1850 kr. + materiale 340 kr.

32 undervisningsgange à 150 min. Prisen betales i 4 rater.

Talenthold for unge 3400 kr. + materiale 445 kr.

34 undervisningsgange à 180 min. Prisen betales i 5 rater.

Voksenhold 3425 kr. + materiale 340 kr.

26 undervisningsgange à 120 min. Prisen betales i 4 rater.