Skip to the content

Priser sæson 2021/22

Billedkunst & Design

Sæson 2021/22

 

Lektionslængde:

Antal uger:

Pris for hele sæsonen inkl. gebyr:

Børnehold

120 min.

26

1825 kr. + materiale omk. 340 kr. fordelt på 4 rater

Ungdomshold (UNG-talent)

180 min pr.uge

34

3400 kr. + materiale omk. 445 kr. fordelt på 5 rater

Voksenhold

120 min.

26

3425 kr. + materiale omk. 340 kr. fordelt på 4 rater

Textil & Design

150 min.

32 

1850 kr. + materiale omk. 340 kr. fordelt på 4 rater

 

BETALING

Den samlede pris indeholder et administrationsgebyr på 175 kr. pr. fag. Dette gebyr opkræves altid ved den 1. rate. Gebyret opkræves for hvert tilmeldt fag.

Indbetalingsoplysninger udsendes digitalt af Viborg Kommune til e-boks. Sidste rettidige betalingsdato er påtrykt de enkelte indbetalingsoplysninger.

Betaling efter sidste rettidige betalingsdato medfører krav om indbetaling af morarenter efter gældende lovgivning. Ved udsendelse af rykkerskrivelse påløber der et gebyr på 250 kr.

FOTOGRAFERING OG VIDEO

Kulturskolen ønsker at have mulighed for at vise foto og video taget i undervisningssituationer, koncerter, arrangementer, forestillinger mv. til kulturskolen’s markedsføring, brochurer, pressemeddelelser, plakater, hjemmesider, sociale medier og andre kommunikationsplatforme.

Ved tilmelding til Kulturskolen Viborg giver jeg tilladelse til, at Kulturskolen Viborg kan tage situationsbilleder samt video, af mit barn/mig selv, som elev på kulturskolen.

Kørsel

Med tilmeldingen giver jeg samtidig tilladelse til at mit barn må transporteres i lærernes og forældrenes biler i forbindelse med koncerter og andre kulturskoleaktiviteter.

Aflysning af undervisning

Aflysninger, som kulturskolen ikke er ansvarlig for, tilbagebetales eller erstattes ikke.

Ved lærerfravær gives afbud til eleverne via SMS. Undervisning, der aflyses på grund af lærerfravær, forsøges erstattet i løbet af sæsonen.

I løbet af undervisningsåret kan sammenspil, fællestime, projekter, studieture, forestillinger, ferniseringer, elevkoncerter og lignende indgå som undervisning og træde i stedet for ordinær undervisning. Der er således ikke tale om aflysning af undervisning.

Udmeldelse fra Kulturskolen, Billedkunst & Design

Som udgangspunkt er tilmelding bindende og gældende for hele sæsonen. Det er dog muligt at udmelde sig ved årsskifte. Besked herom skal gives skriftligt til kulturskolens kontor på kulturskolen@viborg.dk inden 30. november 2021, hvorefter undervisningen ophører pr.1. januar 2022.

Betaling ophører efter 2. rate. Det er ikke muligt at udmelde sig på andre tider af året.

For nye elever gælder, at de har prøvetid i begyndelsen af undervisningsåret. Dersom en ny elev ikke ønsker at fortsætte, skal besked om udmeldelse finde sted inden fjerde undervisningsgang og gives skriftligt til kulturskolen@viborg.dk. Ved en sådan udmeldelse skal alene første rate betales. 

Ved framelding efter at undervisningstidspunkt er udsendt og inden undervisningen er påbegyndt opkræves administrationsgebyr på 175 kr.

Udmeldelse kan til enhver tid kun ske skriftligt til kulturskolen@viborg.dk og man betragtes først som udmeldt når udmeldelsen er bekræftet fra kulturskolen.