Skip to the content

Priser sæson 2021/22

 

BGK

6700 kr. + materiale omk. 725 kr. fordelt på 5 rater

Herudover udgifter til studieture, workshops mm.

SGK

6700 kr.

Herudover udgifter til studieture, workshops mm.

MGK

Gratis

Herudover udgifter til studieture, workshops mm.

 

Betaling

Den samlede pris indeholder et administrationsgebyr på 175 kr. pr. fag. Dette gebyr opkræves altid ved den 1. rate. Gebyret opkræves for hvert tilmeldt fag.

Indbetalingsoplysninger udsendes digitalt af Viborg Kommune til e-boks. Sidste rettidige betalingsdag er påtrykt de enkelte indbetalingsoplysninger.

Betaling efter sidste rettidige betalingsdag medfører krav om indbetaling af morarenter efter gældende lovgivning. Ved udsendelse af rykkerskrivelse påløber der et gebyr på 250 kr.

Fotografering og video

Kulturskolen/Art-GK ønsker at have mulighed for at vise foto og video taget i undervisningssituationer, koncerter mv. til Kulturskolen/Art-GK markedsføring, brochurer, pressemeddelelser, plakater, hjemmesider, sociale medier og andre kommunikationsplatforme.

Ved tilmelding til Kulturskolen Viborg giver jeg tilladelse til, at Kulturskolen Viborg kan tage situationsbilleder samt video, af mit barn/mig selv, som elev på kulturskolen/Art-GK.

Kørsel

Med tilmeldingen giver jeg samtidig tilladelse til at mit barn må transporteres i lærernes og forældrenes biler i forbindelse med koncerter og andre kulturskole- og Art-GK aktiviteter.

Udmeldelse fra Kulturskolen/Art-GK

Som udgangspunkt er tilmelding bindende og gældende for hele sæsonen. Det er dog muligt at udmelde sig fra helårlige undervisningsforløb fra og med uge 7, 2022. Besked herom skal gives skriftligt til kulturskolens kontor på kulturskolen@viborg.dk inden 31. december 2021, hvorefter undervisningen ophører ved udgangen af uge 6, 2022.

Betaling ophører efter 3. rate. Det er ikke muligt at udmelde sig på andre tider af året.

Udmeldelse kan til enhver tid kun ske skriftligt til kulturskolen@viborg.dk

Aflysning og tilbagebetaling af undervisning

Aflysninger, som kulturskolen/Art-GK ikke er ansvarlig for, tilbagebetales eller erstattes ikke.

Undervisning, som aflyses på grund af lærerfravær, vil så vidt muligt blive erstattet og efterlæst på andet tidspunkt, eller der vil ske en tilbagebetaling af kontingent. Tilbagebetaling finder sted, hvis den studerende har haft færre end 30 gange ud af de planlagte antal gange.

Undervisning som aflyses af den studerende erstattes ikke.

I løbet af undervisningsåret kan sammenspil, fællestime, projekter, studieture, forestillinger, ferniseringer, elevkoncerter og lignende indgå som undervisning og træde i stedet for soloundervisning. Der er således ikke tale om aflysning af undervisning.

Tilbagebetaling finder sted ved undervisningsårets slutning og beløb på under 100 kr. tilbagebetales ikke.