Skip to the content

Bestyrelsen Kulturskolen Viborg

Formand og forældrerepræsentant - Karen Yde Tang

Næstfomand og forældrerepræsentant - Henrik Hansen

Forældrerepræsentant - Rikke Johansen Smidt

Medarbejderrepræsentant - Pavlina Salehi

Medarbejderrepræsentant - Anders Wadsholt

Medarbejderrepræsentant - Torben Laier

Udpeget af Viborg Kommune - Katrine Fusager Rohde

Skoleleder - Brian Albæk Jensen

Elevrepræsentant - Jens Anton Christensen

Elevrepræsentant - Marie Møller Foged

Kulturskoleleder - VAKANT

Vedtægter