Skip to the content

Henrik Resen

Jeg er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium med basun som hovedfag og har spillet i stort set samtlige danske professionelle klassiske og rytmiske orkestre/ensembler og adskillige i udlandet. Jeg har været fastansat i Aarhus Jazz Orchestra i over 10 år hvor jeg stadig er ansat.

Jeg har været ansat som lærer på Kulturskolen siden 2001, efterfølgende som MGK koordinator og fra 2018 som stabsleder. Jeg er daglig leder for medarbejderne i administrationen og på scenekunst. Jeg skal sikre daglig drift, overblik over kulturskolens økonomi, projektstyring, fundraising, administrere og udvikle talentprogrammer på hele Kulturskolen.

Der skal være plads til alle som har en passion indenfor Musik, Billedkunst & Design, Gamedesign & Animation, Scenekunst, Skrivekunst og jeg er garant for der ydes en god service overfor alle elever og ansatte på Kulturskolen Viborg.