Skip to the content

FGK på ART-GK i Viborg

FGK står for forfattergrundkursus og er skrivekunstens del af Kulturskolens talentprogram ArtGK. FGK er for dig, som er mellem 15 og 25 år, elsker at skrive og tager det seriøst. Det er for dig, som har lyst til at få vejledning fra professionelle og til at sparre med andre unge, der har samme passion for at skrive som dig selv.  

Når vi kalder FGK for et grundkursus, er det fordi, det forbereder dig på optagelsesprøverne til for eksempel Forfatterskolen, journalistuddannelserne, antropologistudiet eller andre kunstneriske og fortællende fag. Det behøver dog ikke at være dit formål med at gå på FGK. Uanset hvad du vælger at bruge det til, vil du udvikle dig som skribent og fortæller og blive mere afklaret med dine styrker og svagheder - og måske også med dine drømme og mål.

Undervisningen

På FGK får du undervisning i ca. seks timer om ugen i 34 uger om året. Undervisningen ligger mandag og torsdag, men en gang imellem vil der være workshops, projekter, oplæsninger eller samarbejde med de andre linjer på ArtGK, som kan ligge på andre dage eller i weekenderne.  

Mandag skriver du på egne projekter, diskuterer med de andre på holdet, læser de andres tekster og får feedback. 

Torsdag arbejdes der tematisk, og temaerne er:

Fra midt i august til efterårsferien arbejder vi med at finde vores egen stemme. Det handler om at være ægte, at skrive sandt, og om hvordan man gør det. Vi arbejder med forskellen på det private og det almene, og med hvordan man ved, om noget er godt eller dårligt. 

Undervejs får vi besøg af en række forfattere og andre, som på hver sin måde arbejder med litteratur. Sammen med BGK (billedkunst) snakker vi om det at arbejde på tværs af billedkunst og tekst, og sammen med MGK (musik) arbejder vi med sproget som musik.

Det bliver en fantastisk introduktion til FGK med masser af inspiration fra nær og fjern. 

Efter efterårsferien mødes vi hver torsdag på trykkeriet Viingaards Officin, hvor vi vil arbejde med form og aftryk. Her vil vi af trykkere, typografer og bogbindere lære det klassiske håndværk og at arbejde konkret.

Udgangspunktet for temaet er, at sproget er som et billede, og hvis det ikke står ordentligt, læser man det ikke ordentligt. Det er også et håndværk. Hen imod jul har vi alle skabt en bog eller et bogprojekt - afhængigt af, hvordan du ønsker at arbejde og udtrykke dig.

Inden jul udstiller vi vores projekter, holder oplæsning og en fest. 

Efter nytår bevæger vi os over i antropologien, arbejder med vores eget sted og knytter os stedspecifikt til litteraturen. Vi henter inspiration hos forfatteren Peter Hultberg og hos Peter Seeberg, som var en stor forfatter og museumsmand i Viborg. Vi besøger Hald Hovedgaard, hvor Seebergs arkiv er, og hvor professionelle forfattere skriver deres bøger. Vi lægger vejen forbi lokalarkivet og rigsarkivet og beskæftiger os med de ting, vi har tilfælles med antroprologien - blandt andet hvordan vi researcher i fortiden og arbejder med serendipitet, dérive - metoder, der også går på tværs af vores fag.

Sammen med BGK arbejder vi med visuel poesi i landskabet og det at sætte aftryk og fortælle historier fra et sted. Underviser Gerd Laugesen trækker på og fortæller om sit arbejde med sproghaver, og måske skal vi også plante nye sprog sammen.

I marts arbejder vi med skriftens forhold til virkeligheden og med forskellen på virkelighed og fiktion. Vi kommer til at beskæftige os med journalistikkens forskellige værktøjer som research, objektivitet og nyhedsformidling. Men vi fokuserer især på den fortællende journalistik, etik og på samarbejdet med kilder, hvor der er overlap med arbejdet som forfatter.

I foråret tager vi hul på et samarbejde med Viborg Stifts Folkeblad, som munder ud i en række artikler, der bliver bragt i avisen. 

Undervejs taler vi med journalister og forfattere, der er uddannet journalister. 

I maj går vi ind i årets intensive skrivefase, hvor alt undervisningstid bliver frigivet til at skrive og coache hinanden. De tekster, vi løbende har arbejdet med i løbet af året, udgives som en antologi. 

Når du kommer til tredje år på FGK, er du - med din undervisers hjælp - blevet klar til at udgive din egen bog, og du vælger en forfatter, som du gerne vil have tilknyttet som mentor.

Kan man tage FGK sammen med STX eller HF? 

FGK er tilrettelagt, så du også kan gå på en ungdomsuddannelse eller have et arbejde ved siden af, men du skriver og læser også mellem FGK-lektionerne.

Derfor vælger mange at søge ind lidt forskudt af for eksempel gymnasiet, så de afsluttende prøver ikke falder samme sommer, som du afslutter FGK.

På ArtGK har vi et tæt og godt samarbejde med Viborg Gymnasium og HF samt Viborg Katedralskole. Det betyder, at du som elev på ArtGK og et af de to gymnasier får skræddersyet dine skemaer, så store afleveringer ikke falder sammen med studieture eller store projekter på FGK. Sammen med dig skaber vi den struktur, som gør, at din hverdag hænger sammen med både skolearbejde og tid til at øve.

Husk også at du ikke skal tage en STX eller HF for at blive optaget på FGK. Nogle vælger kun at gå på FGK samt have lettere erhversarbejde ved siden af.

Hent en folder om samarbejdet med Viborg Katedralskole her!

Hent en folder om samarbejdet med Viborg Gymnasium og HF her!

Det kreative miljø omkring ArtGK

Som elev på FGK i Viborg bliver du en del af byens kunstneriske miljø, og du møder mennesker, som deler din passion. Du vil opleve, at vi samarbejder med de andre linjer på ArtGK, men også med områdets lokale, litterære kunstnere, og at vi trækker på byens litterære tradition og historie. Derfor kommer du igennem dine tre år på FGK til at deltage i projekter i samarbejde med Hald Hovedgaard, Viborg Bibliotekerne, Viingaards Officin, Nørhaven og Viborg Stifts Folkeblad.

Dine undervisere er der for at hjælpe dig med at finde din egen stemme, og udfordrer dig med rammer og retning for din skrivekunst. Men samtidig er du fri til at arbejde med din egen stil og sammen med din underviser præge dit FGK-forløb.

Ansøgning om optagelse på FGK

Du skal tilmelde dig optagelsesprøven via dette link

Optagelsesprøven finder sted i løbet af maj/juni 2020. Du modtager besked om prøvedato når du har tilmeldt dig optagelsesprøven.

Du søger ind på FGK ved at sende op til 10 sider af dine egne tekster sammen med en kort ansøgning, hvor du skriver, hvorfor du søger ind på FGK. 

Det er forfatter Pia Juul, der sammen med FGK-underviser Gerd Laugesen læser din ansøgning og vurderer dit indsendte værk. Hvis du udvælges, indkaldes du til en uddybende samtale hvor vi, med udgangspunkt i det materiale du har indsendt, blandt andet taler om din motivation for at blive optaget på ArtGK. Din ansøgning er ikke afgørende for, om du bliver indkaldt til samtale - men det er dine tekster.

Specifikke krav til din ansøgning:

- Skal fylde cirka en halv A4-side med almindelig skriftstørrelse

- Skal indeholde din motivation eller begrundelse for at søge ind på FGK

- Skal indeholde dine kontaktinformationer

Specifikke krav til dine tekster: 

- Må maksimalt fylde 10 A4-sider med almindelig skriftstørrelse

- Kan enten være én samlet tekst eller flere forskellige tekster

- Er af valgfri genre

- Skal - naturligvis - være skrevet af dig selv

Hvad koster det at gå på FGK?

Du kan læse mere om priser og betingelser her.

Er du i tvivl om noget?

Har du spørgsmål, eller er der noget, du har brug for at få uddybet, så kontakt FGK-underviser Gerd Laugesen.

Vi fandt ikke noget her