Skip to the content

ART-GK på Kulturskolen

ART-GK er et forløb for dig, som ønsker at arbejde seriøst og udvikle dig inden for musik, billedkunst eller scenekunst.

 

Kom til vores infomøder - fysisk eller online - i januar og hør mere!

Link til facebook event om MGK-infomøde 17. januar kl. 19.00

Link til facebook event om BGK-infomøde 29. januar kl. 10.00

Link til facebook event om SGK-infomøde 29. januar kl. 10.00

 

Formålet med ART-GK er at give tid og plads til, at du kan fordybe dig i din passion. Derudover kan
forløbet være en forberedelse til de videregående uddannelser, og derfor står GK for grundkursus.

Som studerende på ART-GK får du nøgle til Kulturskolens lokaler og kan frit bruge dem, når det passer dig.

Du får mulighed for at tage din studentereksamen på fire år og kan samtidig modtage SU, når du i øvrigt opfylder kravene hertil.

BGK - Billedkunst

Billedkunstnerisk GrundKursus giver dig et grundigt kendskab til kunstens mange områder og teknikker.  Undervisningen, som varetages af professionelle kunstnere, er dynamisk og giver plads til din egen fortolkning af opgaverne. I et fællesskab af kunstinteresserede unge er der virkelig mulighed for at inspirere hinanden, og du vil
opleve et miljø, hvor I støtter hinandens arbejde og ofte meget forskellige udtryk.

Kan jeg tage Art-GK sammen med stx eller hf?

ArtGK er tilrettelagt, så du også kan gå i gymnasiet eller have et arbejde. Men det kræver hårdt arbejde, og du skal være opmærksom på, at det ikke er alle, som kan overskue tre år med både gymnasieuddannelse og ArtGK.

I samarbejde med Viborg Gymnasium og HF samt Viborg Katedralskole arbejder vi dog på at lave de allerbedste forløb for dig, som gerne vil begge dele.

Som elev på ArtGK har du derfor også mulighed for at tage STX på fire år eller HF på tre år. Du har grundlæggende de samme fag og antal timer, men de er fordelt over et ekstra år. Kontakt Viborg Katedralskole og Viborg Gymnasium for mere info.

Endelig kan vi tilbyde dig en plads på Viborg Katedralskoles hyggelige kollegium, hvis du kommer langvejs fra. Det kan du læse mere om her.

Husk også at du ikke skal tage en STX eller HF for at blive optaget på ART-GK. Nogle vælger kun at gå på ART-GK samt have lettere erhvervsarbejde ved siden af.

Kulturskolen talentlinjer

Er du ikke klar til et GK-forløb kan du søge ind på vores talentlinjer, som forbereder dig på GK-forløbene, og giver dig mange af de samme fag og vilkår. Ring eller skriv til kulturskolen hvis du har spørgsmål - så hjælper vi dig på vej.

 

Har du spørgsmål?

Kontakt Henrik Resen, hvis du har generelle spørgsmål til ArtGK eller de forberedende talentlinjer. 

Henrik Resen

Vicekulturskoleleder

Jeg er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium med basun som hovedfag og har spillet i stort set samtlige danske professionelle klassiske og rytmiske orkestre/ensembler og adskillige i udlandet. Je…
Læs mere

 

 

 

ART GK er en del af Viborg Kommunes Kulturtalentstrategi, som du kan læse her.

ART-GK samarbejder med Viborg Katedralskole og Viborg Gymnasium og HF.

ART-GK er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.